Tổng Vote

28 VOTE

Lượt share

Nguyễn Quốc Việt

head in the clouds

Cảm hứng sáng tạo được lấy từ RENO 1 thế hệ trẻ đầy năng động và sáng tạo mỗi người đều có một dấu ấn riêng. Đối với mình là 1 creative thì nguồn cảm hứng sáng tạo đều đến từ những thứ xung quanh và thêm vào đó 1 chút bay bỏng. Chất liệu của tác phẩm dựa trên bộ màu gradient của điện thoại reno.