Tổng Vote

12 VOTE

Lượt share

Nguyễn Tấn Sang

Reno - Color up your life

Một đoạn animation ngắn do mình làm, lấy cảm hứng từ khả năng chụp ảnh high res và zoom của Oppo Reno ^^