Tổng Vote

9 VOTE

Lượt share

Quang Trung

Reno- Chân trời cảm hứng

Renovation- sự đổi mới sẽ gồm có 4 thành phần chủ đạo inspiRational-crEative- visioNal-adventurOus 4 nhân tố tạo nên một cái nhìn đầy mới mẻ của những bạn trẻ dám nghĩ dám làm, sống hết mình với đam mê của bản thân. Hình ảnh những bạn trẻ đang đi đến thế giới riêng của RENO qua con đường nối liền từ trái đất. Sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn, nơi mà chỉ còn sự sáng tạo, khám phá , cảm hứng , và góc nhìn đầy ới mẽ.