Tổng Vote

0 VOTE

Lượt share

Lê Nhất Anh

Tầm Nhìn Thế Hệ Trẻ - Gì Cũng Làm Được!

Mang trong mình sứ mệnh của những con người trẻ tuổi bài dự thi của em muốn mang đến một lời hứa, một điều mà người trẻ nào cũng ấp ủ, muốn thực hiện đó là nắm lấy cơ hội và tiến xa hơn, vượt ra ngoài những rào cảng của những chỉ trích, lời can ngăn rằng bạn không thể làm được! Vậy tại sao không thử vượt ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp đó mà tiếp tục bước tiếp đến thế giới tương lai, nơi mà từ bỏ mới chính là thất bại. Thay đổi cảm quan của bản thân để vượt chuẩn tầm nhìn. Đó cũng chính là ý nghĩa của cái tên RENO nghĩa là đổi mới. Thế Hệ Trẻ - Gì Cũng Làm Được!